Böcker och texter
Lucille Cedercrans arbeteIntroduktion till Visdomen
består av 4 lektioner
Invigningens väg - del 1
Omstrukturerat tänkande, 10 lektioner
Invigningens väg - del 2 
Medvetandets natur, 8 lektioner
Invigningens väg - del 3
Själen och dess instrument, 18 lektioner
Konstruktivt tänkande består av 40 lektioner
Själens Natur
består av 40 lektioner
Lärjungen och Ekonomi