Invigningens väg del 2 - Medvetandets naturMedvetandets Natur
är den svenska titeln på den andra av de tre volymer av undervis-ningsserien med rubriken Invigningens väg. Volym I och II gjordes tillgängliga för studie-grupper 1953 med titlarna Creative Thinking (ursprunglig titel Corrective thinking) och The Nature of the Soul. Del III The Soul and Its Instrument kom 1956. 1957 omarbetades de två första volymerna till 40 lektioner vardera som fick samma titlar som tidigare.

Därför kan man idag betrakta Medvetandets Natur både som en inledning till och en sammanfattning  av studierna i Nature of the Soul, som på svenska fått titeln Själens Natur.
Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4
Lektion 5 Lektion 6 Lektion 7 Lektion 8