Presentation av Lucille Cedercrans' arbete
4 april 1921 - 21 juni 1984.

Lucille Cedercrans reste mycket, utvecklade grupper och flyttade från ett grupp-
center till ett annat, som ett gensvar på en inre kallelse. Hon packade sina resväskor
i en hast, bad någon att sända hennes material och for iväg

I samband med resorna blev många av hennes personliga dokument och anteckningar
spridda för vinden och gick förlorade. Denna rörlighet och ständiga förflyttning var
delvis avsiktlig. Lucilles intention var aldrig att bilda en organisation eller skapa en institution runt det arbete hon utförde. Istället skulle ansträngningen fortsätta av dem
som förkroppsligade arbetet genom att tillämpa det och vars enda auktoritet var själen.

Hennes främsta opus, Själens natur, uppmanar oss att fokusera på verkets effekt och
inte på dess källa. Tar vi detta till oss, och samtidigt inser att vi vet väldigt litet om
henne personligen, så faller det sig naturligt att vi här enbart ger en kort biografi över
henns arbete som täcker en period av ca tolv år, från 1951 till 1963.

Vi har delat in Lucille Cedercrans' arbete i tre avsnitt eller kategorier:
1. Träningsmaterial i form av lektioner och projektioner.
2. Etablering av grupper utbildade i att använda materialet.
3. Ursprunget till manifestationen av Syntesens Ashram

Vi kommer allt eftersom att ta upp dessa punkter en efter en för att bättre förstå bredden av det arbete hon genomförde.