På dessa sidor vill vi presentera Lucille Cedercrans och
hennes arbete översatt till svenska enligt

överenskommelse med
Wisdom Impressions, Publisher


Allt eftersom materialet blir färdigställt kommer sidorna att fyllas. Redan nu
finns såväl början av en Presentation av hennes arbete, Introduktion till Visdomen samt lektionerna 1-10 ur Invigningens Väg del 1 - Omstrukturerat Tänkande.

Vi har även påbörjat webb-baserade studier i grupp som ni finner under Studier 

VÄLKOMNA