Invigningens väg del 1 - Omstrukturerat tänkande


Omstrukturerat tänkande är den svenska titeln på den första av tre volymer av en under-visningsserie med rubriken Invigningens väg. Volym I och II gjordes tillgängliga för studie-grupper 1953 med titlarna Creative Thinking (ursprunglig titel Corrective thinking) och The Nature of the Soul. Del III The Soul and Its Instrument kom 1956. 1957 omarbetades de två första volymerna till 40 lektioner vardera som fick samma titlar som tidigare.

Därför kan man idag betrakta Omstrukturerat tänkande både som en inledning till och en sammanfattning  av studierna i Creative Thinking, som på svenska fått titeln Konstruktivt tänkande.
Inledning
Lektion 1
Lektion 2
Lektion 3
Lektion 4
Lektion 5
Lektion 6
Lektion 7
Lektion 8
Lektion 9
Lektion 10