AKTUELLA ARTIKLAR

Här kommer vi att presentera artiklar ur olika tidskrifter, magasin och studiematerial som vi funnit värdefulla och som förhoppningsvis ger  hopp och inspiration i den övergångstid som mänsklighet, planet och allt levande befinner sig i.

Ur Triangelbulletinen nr 205 - september 2018
    Konferenscyklar
    Tankens skapande kraft


                                                Tillbaka
                                           


 KRISTUSBREVEN
Introduktion
Brev 1
Brev 2
Brev 3
Brev 4
Brev 5
Brev 6
Brev 7
Brev 8
Brev 9
LÄNKAR
Christ's Letters
Christ Returns - speaks his truth in 9 letters.
Christ's way - Headquarters on earth for Christ