OM MEDITATION

När individen förr i tiden sökte kunskap och förståelse om meditation var det ofta svårt att finna denna. Idag finns i varje bokklubb en mängd böcker i ämnet som alla kan ge pusselbitar och hjälpa oss till en djupare förståelse för värdet av att tillägna oss detta förhållningssätt till livet som är lika gammalt som människan själv.

Oavsett hur mycket vi än försöker läsa oss till denna förståelse, så är meditation till sist var människas egen väg, och var och en behöver själv vandra den. Vandringen kan  under-lättas, bli mer glädjefylld och gå snabbare när vi vandrar vägen tillsammans och delar våra upplevelser och erfarenheter.

Bland de grupper du finner på sidan för Tjänande och öppna Grupper erbjuds tillfällen att mötas i grupp och studera tillsammans på flera olika orter i Sverige. I nv Skåne finner du Bjäre Kultur och Meditationscenter

                                              Tillbaka


OM STUDIER

Idag finns den esoteriska kunskapen lätt tillgänglig via internet. Däremot är det ibland svårt att finna några att studera tillsammans med. Här finner du olika studievägar samt mötesplatser för gruppsamverkan.

Är ni redan en grupp som vill studera, finns i Skolan Esoteriska Vägen ett studiematerial om 7 brev på svenska framtaget av en grupp.

I Lucille Cederkrans böcker presenteras ett studiematerial både för den som påbörjar sitt utforskande av den inre vägen och de som vill gå vidare.Texter kommer under 2019.

I Forskningsinstitutet för Riktiga Mänskliga Relationer FIRM-R pågår en webb-baserad forskningsexpedition och till hösten startas undervisning för dem som ännu ej kommit i kontakt med Visdomen eller påbörjat sina studier enskilt och nu vill ingå i en grupp.

Vill du veta mer kontakta oss 0431-36 24 04

eller info@meditation.sverige.net.