OM MEDITATION

När individen förr i tiden sökte kunskap och förståelse om meditation var det ofta svårt att finna denna. Idag finns i varje bokklubb en mängd böcker i ämnet som alla kan ge pusselbitar och hjälpa oss till en djupare förståelse för värdet av att tillägna oss detta förhållningssätt till livet som är lika gammalt som människan själv.

Oavsett hur mycket vi än försöker läsa oss till denna förståelse, så är meditation till sist var människas egen väg, och var och en behöver själv vandra den. Vandringen kan  under-lättas, bli mer glädjefylld och gå snabbare när vi vandrar vägen tillsammans och delar våra upplevelser och erfarenheter.

Bland de grupper du finner på sidan för Tjänande och öppna Grupper erbjuds tillfällen att mötas i grupp och studera tillsammans på flera olika orter i Sverige. I NV Skåne finns Bjäre Kultur och Meditationscenter

                                              Tillbaka


OM STUDIER

Idag finns den esoteriska kunskapen lätt tillgänglig via internet. Däremot är det ibland svårt att finna några att studera tillsammans med. Här finner du olika studievägar samt mötesplatser för gruppsamverkan.

Vill du finna en grupp eller är ni redan en grupp, som vill studera och meditera, finns i Skolan Esoteriska Vägen ett studiematerial om 7 brev på svenska.

I Lucille Cederkrans böcker presenteras ett studiematerial både för den som påbörjar sitt utforskande av den inre vägen och de som vill gå vidare. Fler översatta texter kommer undan för undan.

Forskningsinstitutet för Riktiga Mänskliga Relationer FIRM-R erbjuder studier både i fysisk och webb-baserad form.

Vill du veta mer kontakta oss 070-748 1511

eller info@meditation.sverige.net.