OM TJÄNANDE

De flesta som bestämt sig för att vandra den esoteriska vägen söker att finna på vilket sätt de kan bidra till Planens återupprättande på Jorden, och som med det mesta på denna väg är det vars och ens uppgift att själv söka själv finna och själv förverkliga svaren på sina frågor.

Tjänande har lika många uttryck som det finns människor, samtidigt har det givits oss några enkla men kraftfulla sätt att bidra, såsom ex.vis Triangelarbetet. då vi varje dag visualiserar hur vi binder oss samman med trådar av ljus med två personer och med tankens kraft sprider och cirkulerar Ljus, Kärlek och Kraft i det eteriska nätverket som omsluter jorden.

Varje onsdag kl 12.00 mediterar grupper och enskilda för Den Goda Viljans spridande och på torsdagar mediterar grupper runt jorden för Kristi Återkomst och helande av  planeten. Varje söndag kan vi delta i en världsvid meditation om rätt styrning av pengar och nu intensifieras tjänandet inför år 2025.

Vill du veta mer kontakta någon av grupperna härintill eller se Länkar.GRUPPER I NORDEN

som inbjuder till öppna meditationsträffar vid ny- och fullmånetid och som har sin grund i "Den tidlösa visdomen"
Grevie:
Bjäre Kultur & Meditationscenter
Maylie och Sebastian 0431-36 24 04

Höör:
Transmission meditation
Adriane Trottner 070-880 5639

Lund: Transmission meditation
Adriane Trottner 070-880 5639

Malmö: 


Stockholm:
Jan Karlsson 0730-818 867 https://lyraliv.wordpress.com/esoterisk-meditation-soltecknens-energier/

Göteborg: Eva Carter 073-851 5805