ATT UPPMÄRKSAMMA

Årets solhögtider
 

Dagar att hålla i ljuset och FN's 
Internationella dagar

 
 

-   En  meditationsskola  för  den  andlige  sökaren   -

Skolan Esoteriska Vägen vänder sig till den som vill ägna sig åt
fördjupade studier i esoterik. Skolan erbjuder ett studiematerial för
ca två års grupparbete som omfattar orientering i den esoteriska kunskapstraditionen, meditationer, människans konstitution, de sju
strålarna och symbolstudier.  Läs mer på "Studiematerial".


Studiematerialet avser ge möjlighet att:
  • studera de grundläggande livsprinciperna enligt den esoteriska
  • psykologin och den esoteriska kunskapstraditionen
  • lära sig upprätta kontakt med sitt högre jag genom meditation
  • som ett resultat av de insikter man vinner, var och en också finner
  • sitt individuella sätt att tjäna sina medmänniskor.