BRA BÖRJAN
Beställ boken

"Skolan Esoteriska Vägen"
av
Michael Srigley


- En meditationsskola för den andlige sökaren -Skolan Esoteriska Vägen erbjuder ett studiematerial uppdelat i tre etapper
med sammanlagt 7 studiehäften, se nedan. Studierna sker framförallt i grupp.
För den som av geografiska eller andra skäl  inte kan ansluta sig till eller bilda
en studiegrupp, finns möjlighet att arbeta individuellt i kontakt med skolan.


Studiegruppen eller den enskilt studerande kan om så önskas kontakta skolan
efter varje avslutat häfte med de tankar, reflektioner och frågeställningar som

studierna väckt. Vill du ta del av studiematerialet? Då kan du antingen kontakta  skolan eller hämta häfte 1-6 i pdf-format - se nedan. 
 

Första etappen: Människans konstitution
Häfte 1: Introduktion. Esoterisk orientering - hämta häfte 1
Häfte 2: Människans konstitution - hämta häfte 2

Andra etappen: Från splittring till integration
Häfte 3: Från splittring till integration - hämta häfte 3

Tredje etappen: Från integration till handling
Häfte 4: Esoterisk förmåga att tolka verkligheten - hämta häfte 4
   De psykologiska grundtyperna                           
Häfte 5: De psykologiska grundtyperna (fortsättning) - hämta häfte 5
Häfte 6: Symboltolkning och kreativ handling - hämta häfte 6
Häfte 7: Ryggsäck - kontakta skolan