- En meditationsskola för den andlige sökaren -
Studiegrupper

Runtom i landet finns grupper som studerar skolans studiematerial.
Skulle du vilja ta kontakt med en befintliga grupp eller starta en grupp
- kontakta oss gärna för information och stöd.

Vi kommer gärna och berättar om skolan samt presenterar studie-
materialet om du så önskar.

Förutom studiegrupper inbjuder skolan till återkommande årsmöten.