ForskningsInstitutet för Riktiga Mänskliga Relationer - FIRM-R

-
är som namnet anger inriktat på att under- söka hur människan kan ha en konstruktiv relation till sig själv, mänskligheten, djur och natur, till himlakropparna och allt som omger henne i såväl det över- som  undermedvetna.

Forskning sker i första hand om medvetande-aspekten, i grupp och utifrån hypoteser i den esoteriska kunskapstraditionen.

Den uråldriga visdomen är inte längre esoterisk. Det som förr lärdes ut i de hemliga kunskapsordnarnas tre första grader är  till-gängligt för alla som söker  kunskap. Den finns beskriven från olika utgångspunkter och för olika grader av förståelse av olika författare

I grupperna delar vi tankar, frågeställningar och insikter som uppkommer vid utforskandet, inte i syfte att undervisa, utan för att ’ta ner’, befästa och tydliggöra abstrakta intryck och tankegångar. Som bieffekt hjälper dessa individuella formuleringar alla i gruppen till djupare insikter och större förståelse

Stiftelsen bg 651 6595 el swish 070-7481511. 

Vissa utbildningar leds av utbildningsledare, vars uppgift är att leda deltagare till att känna igen undervisningen ifrån sin egen inre lärare, ’Den överskuggande andliga själen’ eller ’Augoeides’, som ’undervisar’ genom de fysiska omständigheter vi befinner oss i.

Andra leds av lärare som verkar utifrån sina specialområden. Så snart pandemin lägger sig startar vi dessa utbildningar, i första hand i Esoterisk astrologi och Esoterisk läkekonst.

FIRM-R erbjuder

Föreläsningar och
Läsecirklar

Steg på Vägen till ökat Medvetandet
- Om Medvetandets Lagar

Steg 1 Klassiskt Klarspråk Grundutbildning
Steg 2
Vara Viljan 1
Steg 3
Vara Viljan 2
Steg 4 Vara Viljan 3

Intresserad? 070-748 1511 eller maila info.meditation@sverige.net
Länk till Institutets Forum 
                                                      Tillbaka