ForskningsInstitutet för Riktiga Mänskliga Relationer - FIRM-R

- är som namnet anger inriktat på att under- söka hur människan kan ha en konstruktiv relation till sig själv, till mänskligheten, till djuren och naturen, till himlakropparna och allt som omger henne i såväl det övermedvetna som det undermedvetna.

Forskningen sker i första hand i medvetande-aspekten, i grupp och utifrån hypoteser i den esoteriska kunskapstraditionen.

Den esoteriska kunskapstraditionen är idag inte längre esoterisk. Det som utlärdes i de tidigare hemliga kunskapsordnarnas tre första grader är nu tillgängligt för dem som söker  kunskapen. Den finns idag beskriven från olika utgångspunkter och för olika grader av förförståelse av olika författare

I forskningsgrupperna delar vi tankar, fråge-ställningar och insikter som uppkommer vid utforskandet, inte i syfte att undervisa, utan för att ’ta ner’, befästa och tydliggöra abstrakta intryck och tankegångar. Som bieffekt kanske våra formuleringar hjälper andra i gruppen till en djupare insikt och förståelse.
 
                                           

Studierna och forskningen i vissa utbildningar i institutet leds av utbildningsledare, vars upp- gift är att leda deltagarna till att känna igen undervisningen från deras egen inre lärare, ’Den överskuggande andliga själen’ eller ’Augoeides’, som ’undervisar’ genom de fysiska omständigheter som vi befinner oss i.

I andra utbildningar inbjuds lärare som verkar mer traditionellt utifrån sina specialområden.
Sådana utbildningar kommer att starta under 2020, i första hand i Esoterisk astrologi och Esoterisk läkekonst.

Forskningsinstitutet ger f.n. följande
webb- baserade gruppstudier om 

1. Själen och dess instrument 

2. Konstruktivt Tänkande

Intresserad? Kontakta 0431-36 24 04 eller maila info.meditation@sverige.net                                   Tillbaka