OM LAGAR OCH PRINCIPER

De flesta andliga traditioner styrs av påbud, regler och lagar som ex.vis 10 Guds bud eller "Älska din nästa såsom dig själv". Här visar vi några böcker där du kan finna mer om ämnet.

Lärjungaskap i den nya tidsåldern
del 1, sid. 44-56, beskriver införandet av 10 olika grupp-arbetsområden som styrs av 10 lagar.

Discipleship in the New Age
Vol.II sidan 237 ger oss lagar o principer som är nödvändiga för Kristi återkomst. se Meditation Mount där du inbjuds till att delta i meditationer över de sex universella lagarna och principerna.

1. Lagen om Riktiga Mänskliga Relationer
2. Den Goda Viljans princip
3. Lagen om Gruppsträvan
4. Enhällighetens princip
5. Lagen om Andligt Närmande
6. Den Gudomliga Essensens princip

I De Vises Sten, sid. 203, Livslagar, finner vi följande ord: Lag är enhetens förutsättning. Intet universum byggs utan lag.
                                           

TRE STORA ANDLIGA HÖGTIDER

I det årliga kretsloppet finns tre höjdpunkter: Påsken, Wesak och Den goda viljans högtid. De är symboler för ett grundläggande gudomligt syfte som kommer att få förankring när olika religiösa traditioner, var och en på sitt sätt, både bejakar och tar hänsyn till mänsklig-hetens och Guds unika, årliga ömsesidiga närmande.  

Vid fullmånen i Vädurens tecken firar vi påsken -  den första högtiden. Denna högtid innebär uppståndelse och  transformation, början till något nytt, pånyttfödelse.
Vid Wesakhögtiden som infaller vid fullmånen i Oxens tecken blir Kristus mottagare och bärare av upplysningens och kärlekens välsignelse till mänskligheten vilken Han sedan vid fullmånen i Tvillingarnas tecken, Den Goda Viljans högtid, låter strömma ut till mänskligheten.

I det solära året (zodiaken) delar Tvillingarna livsimpulsens vibration - som utgår i Väduren, och konkretiseras i Oxen - i två riktningar som för in dualiteten i den mänskliga utvecklings-cykelns drama .Människan blir medveten om motsatsparen och vår uppgift är sedan att förena dessa till en enda universal helhet.