THE NORDIC STAR GROUP

Vid vintersolståndet 2007 startade ett grupp-experiment kallat The Nordic Star Group. Den inspirerande idén kom från Italien där detta meditationsgruppexperiment då pågått i 30 år.

Ett arbete i det tysta som först under 2000- talet gjordes tillgängligt för fler genom ett översättningsarbete och en presentationsfilm.

V
id World Service Intergoup's konklav 2007 i Geneve presenterades arbetet några svenska deltagare tog det med sig till Norden.

Den nordiska stjärngruppen är nu inne på sitt 12:e år och börjar alltmer kunna fungera som grupp för ett gemensamt syfte som för oss handlar om att öka vår mottaglighet för himla-valvet, och det planeterna vill säga genom sina rörelser och förhållande till varandra och till vad de sju strålarna liksom färger och ljud önskar att vi ska förstå för att kunna göra vår del i Det enda arbetet..


Under de första sju åren genomförde vi olika ceremonier, ritualer och meditationer, som alla syftade till att öka Mysteriernas framträdande.
Den nuvarande sju-årsperioden har vi ägnat oss åt Kristi Återkomst samtidigt som vi också deltagit i den rytm och cykel som den globala stjärngruppen följt.

Vill Du medverka är du varmt välkommen att delta i detta arbete som inte är stängt för någon men heller inte öppet för alla.

Det finns några få åtaganden som var och en behöver ta ställning till - först och främst
att utifrån presenterat material inta en egen vald plats i gruppen, att avsätta tid för studier och  meditation som gruppen beslutat, samt att avsätta tid och pengar för att mötas vid fyra tillfällen per år som ligger i anslutning till vår- och höstdagjämning, vinter- och sommarsol-stånd.

Kontakta oss om du vill veta mer -
så kopplar vi ihop dig med en stjärnmedlem i din närhet.   Inloggning till stjärnan