THE NORDIC SYSTEM GROUP

Vid vintersolståndet 2007 startade ett grupp-experiment som vi kallade The Nordic Star Group. Idén kom från Italien där  meditations-gruppexperimentet då pågått i 30 år i det tysta och som först under 2000- talet blev tillgäng- ligt för fler genom översättningsarbeten och en presentationsfilm.

V
id World Service Intergoup's konklav 2007 i Geneve såg några svenska deltagare filmen och fick material som de tog med till Norden.

Den nordiska gruppen är nu inne på sitt 13:e år och börjar alltmer kunna fungera som grupp för ett gemensamt syfte, som för oss handlar om att öka vår mottaglighet för det himla-valvet, och planeterna vill säga genom sina rörelser och förhållande till varandra, samt hur kunskapen om de sju strålarna, liksom färger och ljud ger oss större förståelse för hur vi kan göra vår del i Det enda arbetet..

Kontakta oss om du vill veta mer - så kopplar vi ihop dig med en medlem i din närhet.


Under de första sju åren genomförde vi olika ceremonier, ritualer och meditationer, som alla syftade till att öka Mysteriernas framträdande.
Den nuvarande sju-årsperioden har vi ägnat oss åt Kristi Återkomst samtidigt som vi också deltagit i den rytm och cykel som det globala  nätverket - The planetary system - följer. Det har också fört med sig vår namnändring till The Nordic System

Vill Du medverka är du varmt välkommen att delta i detta arbete som inte är stängt för någon men heller inte öppet för alla.

Det finns några få åtaganden som var och en behöver ta ställning till - först och främst
att utifrån presenterat material inta en egen vald plats i gruppen, att avsätta tid för studier och  meditation som gruppen beslutat, samt att avsätta tid och pengar för att mötas vid fyra tillfällen per år som ligger i anslutning till vår- och höstdagjämning, vinter- och sommarsol-stånd.

Inloggning till systemet