Memes
                                              

New Waves of Light, nwol.us företräder en grupp som, under ledning av mäster Moryas ashram, har till uppgift att skapa och sprida s.k. memes  (bilder som sprids virtuellt med ett budskap) för att medvetandegöra mänskligheten om den nya tidens ankomst.

Vi uppmanas att i det andliga finna vägled- ning och sträva efter att bygga en bro där våra äldre bröder och syskon kan möta oss halvvägs och leda oss till den ljusa och kärleksfyllda värld som väntar oss. Memsen vägleder och visar oss hur vi skall gå till väga och riktar sig till hela mänskligheten, såväl till de oupplysta som de upplysta. Ju flera som nås dess snabbare ökar vetskapen och kunskapen om den framtid i glädje och kärlek som inväntar oss.

 

Tillbaka

                                           
Här finner du fler